Clara Marie Hansdatter Høgh

Clara Marie Hansdatter Høgh

Kvinde 1723 - 1765  (42 år)

Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Clara Marie Hansdatter Høgh 
  Født 1723  Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Kvinde 
  Død 1765  Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 29 okt. 1765  Gamtofte Kirkegård, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I227  edsbjerg-holst
  Sidst ændret 16 nov. 2019 

  Far Hans Adolph Høgh,   f. ca. 1682,   d. før 1758  (Alder ~ 75 år) 
  Mor Margrethe Dorthea Johansdatter Steenbritz,   f. 1685, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1769, Rårup Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 år) 
  Familie-ID F127  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Bendix Johansen Fogh,   f. 1720, Sjælland Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Hans Adolph Høgh,   f. 1745, Søllested Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 19 apr. 1811, Assens Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 66 år)
  Sidst ændret 16 nov. 2019 
  Familie-ID F126  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Iver Larsen,   f. 1724, Kærum Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1802, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 78 år) 
  Børn 
   1. Dorthe Iversdatter,   f. 1760, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 19 jan. 1828, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 68 år)
   2. Lars Iversen,   f. ca. 1751,   d. 2 feb. 1824, Hestholm, Gamtofte Sogn, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 73 år)
   3. Lisbeth Margrethe Iversdatter,   f. 1762, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 12 jul. 1842, Turup Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 80 år)
   4. Johan Didrich Larsen,   f. 18 jun. 1756, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 jul. 1756, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   5. Johan Iversen,   f. 3 jul. 1757, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 3 jul. 1757, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  Sidst ændret 16 nov. 2019 
  Familie-ID F125  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Født: Omk. 1723
   Ingen Kb for Skellerup findes i tiden 1716-1814.


   Kb for Gamtofte 1705-1813, 19 - 1 5/7, 1765 d. 29 October blev Iver Larsens
   Hustru Clara Marie Hansdatter Høeg af Hestholm begraved. Gl: 42 1/4 Aar.


   Brahesborg Godsarkiv Skifteprotokol 1763-1785 nr. 3 side 56B-58B

   Skifte efter Clara Marie Høegh

   No 33

   Anno 1765 d: 13de Dec. mødte Ieg underskrevne som
   Skifte-Forvalter paa det Høÿ Grevelige Herskabs Veg-
   ne i Sterfboen efter ved Døden afgangne Clara Ma-
   rie, Ivar Laursens i Hestholm Hans Hustrue, for paa
   30tedagen efter Dødsfaldet at foretage lovlig Skifte og
   Deeling imellem Enkkemanden benevnte Ivar Laursen
   paa dend eene og Deris Sammenaulede Børn paa dend
   anden Side, 1 Søn Lars Iversen 13ten aar gl. 2de Døttre Dorthe
   Iversdatter 5 aar Lisbeth Magrethe 3 aar og endnu én
   Søn, som dend Sal: afdøde Kone har aulet uden Ægteskab
   forud hun kom i Ægteskab med Enkkemande Ivar Laur-
   sen, navnl: Hans Adolph Höÿ 19 aar gl. tiennende paa
   Brahesholm. For Tienner med mig var mødt paa Ret-
   tens Vegne 2de Mænd Lars Støvle af Gamtofte og Laurs
   Laursen af Lildtoft, men som ingen tilsÿnsværger for
   at observere Børnenes Ret under dette Skifte, var mødt
   eÿ heller enten Hans Adolph fra Brahesholm, selv eller
   ny side nogen for Hans, og Enkkemanden dog formeente
   uden nogen Vidtløftighed under Skiftet, at komme til Enig-
   hed med Hands og Hands Sal: Kones Børns Formÿndere
   og Værger, saa kunde for denne sinde, intet foretages
   Dem angaaende, og i Henseende at Enkkemanden for-
   meener at komme til accordt med Dem, uden nogen
   Vidtløftighed som melt, saa blev Skiftet opsadt paa
   Enkkemandens Begiering til paa førstkommende
   Mandag den 16. Dec: til hvilken tiid Enkkemanden
   ville indvarsle alle vedkommende, hvorpaa Skiftet
   da til afgiørelse kand vorde foretaget; Saaledes
   Passeret Actum ut Supra H Bagger. Laurs Laursen
   Liltoft, Laurs Nielsen Støvle i Gamtofte. - -


   Skiftet blev saaledes udsat - og fortsat nedenfor.   Skifte efter Clara Marie Høegh fortsat


   Anno 1765 d: 16 Dec. mødte Ieg igien I Sterfboen
   efter forrige opsættelse, med samme ved forrige
   Dags Forretning overværende 2de Mænd Laurs Støvle
   af Gamtofte og Laurs Laursen af Lildtoft. Hvor da
   var tilstede Enkkemanden Ivar Laursen paa egne
   Vegne, og paa de 3de umÿndige Børns Vegne var
   mødt som tilsÿns Værger under Skiftet, og for at
   side 2
   observere Deris Ret ved Samme Johan Didrik Laursen,
   Gaardmand i Bukkerup, deres dend Sal: afdøde Kones
   Sødskende Barn, og dend Hendes nærmeste paarørende;
   Her nærværende. Da hun vel har 2de Brodere i Live hvor-
   af dend eene er i Jylland og dend anden i Kierteminde
   og hvoraf altsaa ingen uden Besværlighed kunde møde
   herved Skiftet. Hans Adolph Höÿ fra Brahesholm
   som én Sleegfreed Søn af dend Sal. afdøde Kone var
   Personlig mødt for at iagttage sin Ret under Skiftet
   og med Curator tillige af Sognepræsten Velærværdi-
   ge og Velædle Hr: Plesner i Søllested. - Hvorpaa Enkke-
   manden gav tilkiende at hand af én Faderlig Kier-
   lighed til sine Børn ville bestaae og give uden
   nogen foregaaende Registering og Vurdering meere
   end Sterfboens halve Formue i Arv efter Deris
   afdøde Sal: Moder, og at Hand i dend Henseende ville
   bestaae og give eenhver af de 2de Sønner i Møder-
   ne arv 55 Rixdaler Reede Penge, og hvor af de 2de Pigebørn
   ny side halvt derimod efter Loven som Hand dog af sin egen Lod
   ville saaledes formeere at eenhver af Dem kunde bekom-
   me Reede Penge 50 Rdl: Dernæst ville Hand og af egen Lod
   give eenhver af disse Pigebørn 1 Sæng af Værdi til 16 Rdl
   og én Kiste af Værdi 4 Rdl og som tilsÿnsværgen
   for de 3de umÿndige børn benevnte Johan Didrik Laursen
   af Bukkerup saavel som og Hans Adolph Höÿ fra Brahes-
   holm med Curator, ærklærede, at De fandt saadan Enkke-
   mandens giordte tilbud at være antagelig, og over
   Sterfboens halve Formue, Da de var bekiendt, at
   Enkkemanden ingen Reede Midler eller faste Eÿendomme
   besad saa begierede De at Skiftet uden nogen Vide-
   re Vidtløftighed saaledes i eenighed og mindelig-
   hed maatte blive afgiordt af Dem at blive i alle
   maader holdt anger og skadesløs. Skifteforval-
   teren derpaa holdt og ufornøden i Henseende saadan
   Deris Forsikkring at foretage nogen Registering og
   Vurdering i Sterfboen og det saa meget min-
   dre som det udtrykkelig kunde erfares i dets sted blev til-
   lagt meere end de ellers efterforegaaende Regi-
   stering og Vurdering kunde have tilfaldet og
   som Enkkemanden har ærklæret at give af sin
   egen Lod det ommeldte til sine 2de Pige-Børn;
   saa bliver Det som er meere end Deris Virke-
   lige Møderne Arv halvt imod Drænge Børnene
   neml: 27 Rdl 3Mk ikke anderledes for det øvrige
   at ansee end een godvillig gave som Depende,
   ere af Hands ævne og omstændigheder i tiiden
   om Hand maae leve med Dem, og efter Hands
   dødelige afgang beroer paa Hands efterladte
   Boes tilstand, Arve-Midlerne derimod 55 Rdl: til
   hver Søn, og 27 Rdl 3 Mk som meldt til hver Daatter, paa-
   staaed vil Skifte-Forvalteren at Enkkemanden

   side 3
   ny side burde fremviise Sikkerhed for, men som Hand ærklæ-
   rede ikke at være det Ringeste skÿldig til Nogen saa
   bandt Skifte-Forvalteren sig derfor ved Sterfboens Meubler
   og Effecter næst efter Herskabets forlods Prioriterede besæt-
   ning og Videre, saaledes at samme uforpantet til andre
   blev Børnene til Sikkerhed for Deris arve Capitaler ind-
   til dend sidste med første Skilling bliver Dem skadesløs
   udbetalt. Hernæst lovede Enkkemanden at udbetale
   til Hans Adolph Höÿ i hans Curators hos og overværelse,
   og imod formelig Afkalds Qvittering Hands Møder-
   ne arv til førstkommende 11te Junÿ 1766 dog uden
   Renter, hvormed Hand ærklærede sig fornöÿet, Hans
   egen Søn derimod som ikkuns er 13ten aar og ville
   Hand naar Hand maatte opnaae 18ten aars Alder, udbeta-
   le sin arve Capital, eller og om dend lengere hos Enkke-
   manden i Boen blev bestaaende, da at betale aarl:
   Renter og deraf 5 pro Cto. Pigebørnene dernæst, som Fa-
   deren har tillagt saa meget meere af sin egen Lod, ville
   Hand ikke forbinde sig til at betale Renter men deris
   arv, og dend til Dem udlovede gave at blive i Boen be-
   staaende, til de enten maatte blive af Gud beskikket i
   ægteskab, eller og samme til uomgiængelig Livs ophold
   kunde behøve, og hvorimod Hand forbandt sig til at
   opføde Dem med Føde, Klæde, Skolegang og alt behøven-
   de, til De selv deris Brød iblandt Fremmede kunde
   forhverve, og det saaledes som det een Fader imod sine
   Børn kunde æjne og anstaae efter Guds og Natu-
   rens Lov og som Enkkemanden der som forhen
   melt har ærklæret at ingen Gield herpaa Sterf-
   boen hæfter, i øvrigt forsikrede Skifte-Forval-
   teren i dend deel, ligesom og for Herskabets Priori-
   terede besærning og videre i alle maader skadesløs.
   Saa blev dette Skifte derpaa uden nogen Videre Vidt-
   løftighed saaledes i eenighed og mindelighed Sluttet
   og tilendebragt - der og ubrødelig skal holdes og
   efter kommes, som ved egne Hænders underskrift
   ny side bekræftes og Stadfæstes - Actum ut Supra. Som
   Skiftets Forvalter H Bagger, IvarI:L:S: Laursen.
   Hans Adolph Höÿ. Som Curator Plesner. Paa de umÿn-
   dige Børns Vegne Johan Diderik Larsen de overvæ-
   rende Mænd Laurs Laursen, Lars Nielsen. -