En gren af den gamle Fynske Blæsbjergslægt (1970)Kildeoplysninger