Valentin Valentinsen de Fulda

Valentin Valentinsen de Fulda[1, 2]

Mand 1661 - eft. 1708  (> 48 år)

Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Valentin Valentinsen de Fulda 
  Født 1661  Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Dåb 14 jul. 1661  Nysted Kirke, Maribo Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Død eft. 1708 
  Person-ID I2793  edsbjerg-holst
  Sidst ændret 16 nov. 2019 

  Far Valentin Justensen de Fulda,   f. ca. 1600 
  Mor N.N.,   f. ca. 1630 
  Familie-ID F1279  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Inger Laursdatter,   f. 1663, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1740, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 77 år) 
  Børn 
   1. Lisbeth Cathrine Valentinsdatter de Fulda,   f. 1691, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Karen Valentinsen de Fulda,   f. 1693, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1695, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 2 år)
   3. Just Valentinsen de Fulda,   f. 1695, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1695, Saltum Sogn, HvetboHerred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Laurs Valentinsen de Fulda,   f. 1696, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   5. Karen Valentinsdatter de Fulda,   f. 1699, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1773, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 74 år)
   6. Jacob Valentinsen de Fulda,   f. 1702, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   7. Peder Valentinsen de Fulda,   f. 1704, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1705, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 1 år)
   8. Maren Valentinsdatter de Fulda,   f. 1706, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1706, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  Sidst ændret 16 nov. 2019 
  Familie-ID F1278  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Han havde ophold hos sin halvbror som var præst i Saltum Just Valentinsen de Fulda fra sit 13. år og blev underholdt af ham.
   Han giftede sig 1. gang med Lisbeth Rasmusdatter Oringe, som var søster til Halvbroderens 2. kone Kirsten Rasmusdatter Oringe.
   Lisbeth Rasmusdatter Oringe havde også ophold hos søsteren i præstegaarden fra 1683-1686. Hun døde i 1689 i en alder af 32 år, derefter giftede Valentin de Fulda sig med Inger Laursdatter med hvem han havde 8 børn.
   Ca. 1595 købte han den halve Saltumgaard af Anders Kjærulf til Bjørnsholm, som han dog pantsatte den 8 maj 1700 med besætning og indbo til Anders Sørensen i Vestrup, således at hvis pantet ikke var indløst 11 mar 1701 skulle panthaveren have ret til at overtage det. Sådan en overtagelse fandt måske også sted, for Fulda nævnes i flere dokumenter som fæster af gården, men der ses ikke at han havde givet skøde til panthaveren, men først til panthaverens søn Søren Andersen den 12 maj 1708 og derved ejede Søren Andersen hele Saltumgaard. Den gårdspart der havde tilhørt Valentin de Fulda stod for en bondeskyld af 2 tdr. 4 skp. hartkorn og kostede tilligemed afbyggere 180 Rdr   Arkivalier onlineMaribo amt Nysted KB 1647 - 1722 opslag 51 nr. 2 fra neden
   1661
   Dominica 5ta Trinitatis
   Faddere til Valentin Jostsøns barn
   Valentin vare. Matthias Von Vesten
   Iffuer Nielsøn, Rasmus Rasch?, Anders
   Sjællandsfar, Søffren Andersøns Quin-
   de, Anna Peder Johansøns bar Hannem.

   C1 - 429. Bispearkivet.

   Valentin Fulda var halvbror til Just Valentin Fulda, sognepræst i Saltum. Just Valentin Fulda døde i 1689. Det følgende er en kvittering fra Valentin Fulda til enken efter Just Valentin Fulda, Kirsten Rasmusdatter Oring, hvori Valentin kvitterer for den arv som kan tilfalde ham efter hans halvbror Just Valentin Fulda.

   Jeg Valentin Fulda Boende i Nør -
   Saltum, i Saltum Sogen, bekiender och
   for alle witerligt giør, Att der er
   ingen arffuing, enten i eller uden Ri -
   get, som bør at arffue med mig i dend Arfue -
   Loed, som falder effter min Sallig Halff Broder, Dend
   Hæderlig och megit vellærede Mand, Sallig Hr. Just
   Valentin Fulda, Sogne Præst till Saltum och Huun Mee -
   niegheder, Men ieg er alleene arfuing och bøhr effter
   Louen med Rætte at arfue. Det samme begierer allene
   - och till med -dig - - -
   - af - ?????
   suerge denne Kristelig Øffrighed at - af ?
   ders, min sallig half broders Boe och huad i dend And -
   findes, vere sig løs eller fast, Stort eller Liden, Leffuendes
   eller liff løs, Eftter Lovens Pag. 683 dend 16 Artickul
   (Thi ?) ieg sielf Grant, och til fulde arved, huad min Sallig broders
   Boe och Midler sig kand bedrage, Imidler tid formoder
   Ieg, at samme Øffrighed lader sig rete mit forsætt
   iche mishage, såsom ieg for mig, och mine arfuinger
   lofuer och forsichrer, at holde Øfrigheden skadesløs, i al
   Måder, och gandske frie fra ald dend Klagemåll som
   derpå nogensinde skulle komme, Thi kiert ved -
   går ieg Valentin Fulda, At min hierte kiere Broder
   hafuer iche alleenist annammit mig i mit Alders seneste
   år till sig i sit egit huus, klarit och underholde
   mig, men end också rigeligen af sine middeler
   skenchit och gifuet mig, der ieg vahr i hans Huus, Men
   især der ieg sielff antogh Huus och Hiemb, Huorfore Ieg
   effter afregning och i henseende till sådant icke kan
   præstere, langt mindre præstiner en lestelig Loed
   af fuldkommen Qcantum, som dend der intet got
   tilforn af Boen hafuer nødt, Men hafuer derfore

   Side 2.
   med berådhue oc fri Villie icke uden min Kierestes samb -
   tøcke och Minde, Accordered med min Sallig Broders
   Enke, och effter Afregning er foreenit ock forligt med
   hinder om en vis Sum Penge, for dend deell af Arfue
   loden, som icke kand vere optagen, Huilken sum Penge
   min Suogerske, dend Hæderlig ock megit viedelskende
   Matrone Kiersten Rassmusdatter hafuer lefuerit och
   mmit
   goed ock nøjagtig betalling for ald dend Arffueloed
   som ieg arffuer kunde effter min Sl. Half Broder Dend
   Hæderlig ock vellærde Mannd Sl. Hr. Just Valentin Fulda
   Så tacker ieg Skyldigst forbemeldt Kirsten Rassmusdater
   for goed redelig ock nøyagtig afregning och betallinge
   i alle Måder, Så hun med siine arfuinger for samme
   Arfuelod skall være qviterit ock skadesløs holden, aff
   mig och mine arfuinger, Derfore ieg ackter till be
   kreftelse med største Billighed gifuer min Suogerske
   velbemeldte Kiersten Rasmusdatter Oringe hermed et
   fuld, fast ock urygelig afkald for ald dend arf och
   arfueloed som ieg Valentin Fulda er eller kand vere
   tilfalden effter min sallig Broder Hr. Just Valentin
   Fulda i huad Gods och gode samme arfuelod kunde
   beståe udi, och sætter ieg denne segl en (Auigktielse?) på
   så at der huercken af mig eller mine arfuinger skall
   i ringeste måde herpå blifue anckit och påe -
   kiert, begierer derfore tieneestligt at
   samme mit afkalds breff for arfuen måe læsis och
   i dend forordnede bog indføris effter Lovens Pag.
   193 dend 16 Act: Saltum Præstegård dend 13 Junius
   Anno 1689.
   Under skrefuit och underTrøgt
   Af mig self V. Fulda.

   Et seglaftryk.

 • Kilder 
  1. [S64] Hvetbo Herred.

  2. [S65] Vendsysselske Præstefamilier før ca. aar 1700" af Carl Klitgaard.